Kategorie: Aktuality

ADAPTAČNÍ POBYT 2018

ADAPTAČNÍ POBYT 2018

ADAPTAČNÍ POBYT
Jak je již několikaletou tradicí naší školy, zpestřil 6. ročníkům začátek školního roku adaptační pobyt. Ten se letos konal v rekreačním areálu Kroužky nad Moníncem v termínu 12. – 14. září. Zúčastnilo se ho 63 dětí spolu se svými novými třídními učitelkami Mgr. Vandou Fílovou, Mgr. Romanou Zamrzlovou, Mgr. Janou Janoutovou – Slabou a s organizátorkami akce Mgr. Květou Poskočilovou a školní psycholožkou Mgr. Andreou Sudovou, které měly na starosti program pobytu.
Do 6. třídy přišlo v letošním školním roce 10 nových žáků z Olbramovic. Naším cílem i velkým přáním je, aby se nově příchozí co nejrychleji seznámili a zapojili se do kolektivu dětí, které mezi sebou již vztahovou síť vybudovanou mají, znají se a ví, co od sebe očekávat.
Právě změna prostředí je možností, jak se poznat z jiného úhlu pohledu, než jak jsme zvyklí z úhlu lavice. Děti mají možnost prožít společné zážitky formou zážitkové pedagogiky, řeší spoustu úkolů, ve kterých musí intenzivně spolupracovat, spoléhat se na sebe, zaměřovat se na fungující pravidla a tím dochází k intenzivnějšímu stmelování kolektivu, poznávání nejen svých schopností, ale schopností i ostatních spolužáků.
Letošní adaptační kurz hodnotíme jako mimořádně vyvedený. Všechny děti velmi dobře spolupracovaly, podporovaly se a to nejen mezi sebou ve třídě, ale i mezi třídami navzájem. Těšíme se na následující společné čtyři roky a věříme, že týmový duch zůstane ve třídách až do konce povinné školní docházky.
 
                                                                                                                                  Mgr. Andrea Sudová
Takto pobyt hodnotily děti:
      Ve středu 12. 9. 2018 jsme se vydali na adaptační kurz do Kroužků nad Moníncem. Jeli jsme autobusem. Po příjezdu jsme se ubytovali a šli jsme na procházku. Večerku jsme měli ve 22: 00.    
     Celé tři dny jsme hráli různé hry například běhací Scrabble, Molekuly a jiné velice zábavné hry. O poledním klidu jsme odpočívali, hráli si a nebo jsme si povídali. Potom jsme dostali po třídách papírky s tématy pohádek. 6. B měla Shreka, 6. A Harryho Pottera a 6. C si vylosovala Sněhurku a sedm trpaslíků. Každý večer jsme si posílali po kroužku svíčku a povídali si, co jsme ten den prožili a co se nám nejvíc líbilo. Měli jsme také táborák a opékali buřty. Hráli jsme hru na slepce. Celý tým až na prvního a posledního má zavázané oči a jde v řadě po cestě. Všichni se na sebe musejí spoléhat. Tak je to i ve hrách Ulička důvěry a Bimbák.
      Poslední den jsme měli hrát venku naše nacvičená představení. Bohužel pršelo a tak jsme se přemístili do tělocvičny. Na závěr jsme si přišpendlili papíry na záda a psali jsme si navzájem pozitivní vzkazy.
      Děkujeme paním učitelkám za to, že na nás byli tak milé a připravily zábavný týmový program
 
                                             Marie Rodějová, Andrea Kuželová, Julie Tomešová, Eliška Vodenková
 

print Formát pro tisk