Kategorie: Aktuality

Den vody

Den vody .

Den vody
Žáci polytechnické výchovy z osmého ročníku si na závěr školního roku připravili projektový den pro pátý ročník naší školy na téma hospodaření s vodou.
Páťáci se seznámili s hospodařením vodou v domácnostech i v přírodě, proč je pro nás tak důležité s vodou šetřit a co se může stát, když z krajiny postupně mizí. Pomocí pokusů si zdůvodnili, proč vyschlá krajina nedokáže zadržet srážky, jak vznikají povodně a jaká jsou opatření proti nim.
Tropické počasí podtrhlo téma nedostatku vody v krajině, proto věříme, že si žáci uvědomí důsledky chování lidí a ovlivní jejich budoucí chování.
 
Velké poděkování patří žákům 8. ročníku polytechniky, kteří si vyrobili modely krajiny a připravili si výukové texty k jednotlivých stanovištím
 Přeji všem krásné léto bez nedostatku pitné vody
Anna Zamazalová

print Formát pro tisk