Kategorie: Aktuality

Konec školního roku 2017/18 ve votické škole a školce

Konec školního roku 2017/18 ve votické škole a školce.

Po náročných měsících plných učení, testování, hodnocení, příprav na projektový den, účasti na soutěžích, a všeho dalšího, co k běžnému školnímu roku patří, si v červnu děti užily školní výlety a exkurze.

Děti z mateřské školy se vypravily na Čapí hnízdo, prohlédly si zámek Radíč a nejstarší děti navštívily lanové centrum Nebřich a projely se parníkem z Měřína na Slapy. V rámci oslavy Mezinárodního dne dětí podnikly pěší výlet na Čeřenskou horu, kde našly skřítka Voticínka a pomohly mu uklidit les.

Žáci základní školy se na výletech s třídními učiteli podívali do ZOO v Táboře i v Praze, Jindřichova Hradce, Miličína, Třeboně, Prahy, zahráli si laser game, únikovou hru, soutěžili v TEPfactoru a s mysliveckým kroužkem poznali část Šumavy.

Mezi další pravidelné aktivity patří Active English Week s rodilými mluvčími připravený pro žáky, kteří se chtějí zdokonalit v anglické konverzaci. Pro školy z blízkého okolí byly v červnu připravené dvě sportovní soutěže – atletická všestrannost pro žáky prvního stupně a v posledním týdnu školního roku se v úterý dopoledne na městském stadionu uskutečnil fotbalový turnaj O pohár města Votice.

Naše škola byla úspěšná ve vědomostních i sportovních soutěžích. Žákům se dařilo ve fotbale, vybíjené, plavecko – běžeckých závodech, atletice, přírodovědných i jazykových soutěžích. 

I v letošním roce jsme se zapojili do projektů a získali dotace. Dotace byly využity na výuku českého jazyka pro cizince, dopravu na plavání, obědy pro děti v tíživé životní situaci. Z projektu „Rozvoj pedagogů školy Votice“  bylo financováno vzdělávání pedagogů MŠ i ZŠ zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost, práci s dvouletými dětmi a logopedickou prevenci, dále působení školního psychologa, speciálního pedagoga a školního asistenta. Uskutečnily se besedy pro rodiče dětí mateřské školy. V rámci projektu „Spoluprací k profesionalitě“ pracovali ve škole interní mentoři a učitelé se vzdělávali v oblastech zaměřených na zkvalitnění výuky a hodnocení žáků. Mikroregion Voticko připravil pro učitele a ředitele společné schůzky a vzdělávání zaměřené na čtenářskou gramotnost. Ve spolupráci s Městskou policií Benešov byly uspořádány pro žáky besedy zaměřené na témata osobního bezpečí, domácího násilí a trestní odpovědnosti.

Ke konci školního roku patří také slavnostní rozloučení s předškoláky a žáky devátého ročníku. Se školkou se předškoláci rozloučili představením pro rodiče s motivem rytířů. S žáky devátých tříd se slavnostně rozloučil pan starosta a třídní učitelé v refektáři kláštera.

O prázdninách opět proběhnou ve škole i školce běžné opravy. Poděkování za větší opravy patří našemu zřizovateli Městu Votice.  Je plánována realizace další třídy v mateřské škole, kompletní rekonstrukce šaten a osvětlení v přízemí staré budovy.

V září paní učitelky ve školce přivítají přes padesát nových dětí, do školy přijde téměř šedesát prvňáčků. Předškoláci základní školu už několikrát navštívili, jejich budoucí paní učitelky je seznámily s prostředím, ukázaly jim, jak výuka ve škole probíhá.

Za spolupráci bych chtěla poděkovat Unii rodičů a všem dalším sponzorům, jejichž finanční a věcné dary slouží pro rozvoj školy a nákup odměn pro děti. Samozřejmě všem dalším, kteří nám v průběhu roku pomáhají, umožňují exkurze pro žáky a podílejí se na přípravě akcí.

V červenci skončím ve funkci ředitelky votické školy. Děkuji Vám za spolupráci a přízeň, kterou jste škole věnovali. Velký dík patří samozřejmě všem zaměstnancům školy i školky, kteří se po celou dobu snažili, aby škola nebyla jenom místem poskytujícím vzdělání, ale aby děti v přátelském prostředí získávaly i další dovednosti důležité pro život. Novou ředitelkou bude od srpna jmenována paní Mgr. Marcela Kratochvílová, té bych chtěla popřát mnoho úspěchů a správných rozhodnutí.

Za všechny zaměstnance školy Vám přeji krásné prázdniny a příjemnou dovolenou.

Zuzana Bukovská, ředitelka ZŠ Votice

print Formát pro tisk