Kategorie: Aktuality

Tradiční „anglický týden“

Tradiční „anglický týden“ .

V týdnu od 17. do 21. června proběhl na naší škole tradiční „anglický týden“ – intenzivní kurz anglického jazyka, který jsme uspořádali ve spolupráci s jazykovou školou English Focus. Zúčastnilo se ho 63 žáků, kteří byli rozděleni do 3 skupin a pod vedením rodilých mluvčích absolvovali 30 hodin výuky. Výuka probíhala v uvolněné a přátelské atmosféře. Žákům se kurz se líbil, užili si ho, naučili se spoustu nového nejen v angličtině, ale získali řadu informací i v rámci reálií anglicky mluvících zemí. Lektoři byli, dle jejich slov, hodní, zábavní a bylo jim dobře rozumět.
Pro mnohé žáky byl kurz první příležitostí komunikovat s rodilými mluvčími, byl jim velkým přínosem i motivací pro další studium anglického jazyka.
Za vyučující anglického jazyka Mgr. Soňa Soukupová

print Formát pro tisk