Kategorie: Aktuality

Ve středu odpoledne 27. června

Ve středu odpoledne 27. června.

Ve středu odpoledne 27. června patřilo školní hřiště naší základní školy především žákům 1. C a 1. D. Spolu se svými rodiči, sourozenci a dalšími rodinnými příslušníky si na ohništi opekli špekáčky, zahráli si třeba na babu a zazpívali známé písničky. Počasí nám přálo a i díky hojné účasti to byly moc příjemně strávené chvíle. Velký dík patří p. uč. Radce Chomoutové a p. uč. Petru Dymákovi za hudební doprovod.
 
Katka Lenroi a Šárka Nymburská
třídní učitelky 1. C a 1. D

print Formát pro tisk